Slobodan Popović
Direktor

Telefon: +382 31 683 683
Faks: +382 31 683 440
Broj mobilnog telefona: +382 69 040 395