Zaštitni program: Mostovi

Milioni kvadratnih metara čeličnih i betonskih konstrukcija mostova su zaštićeni Jotun bojama još od ‘70tih godina prošlog vijeka. Čelični i betonski mostovi mogu biti izraženi veoma korozivnom okruženju i dinamičkim opterećenjima.

 

 

 

Da bi izdržali takave uticaje, premazi moraju obezbjediti:

- Dobru otpornost na koroziju

- Odlično prijanjanje uz podlogu

- Odličnu otpornost na atmosferske prilike

- Odličnu otpornost na potapanje

- Odličnu otpornost na mehanička i termalna opterećenja

 

Tipični preporučeni sistemi.

Sistemi mogu varirati, zavisno od vrste objekta i namjene.

Čelične podloge

Sav strukturni čelik, cijevi i čelične komponente:

 

Unutrašnjost, C1/C2 - Veoma nizak/Nizak

 

DFT, µm

   

  Penguard Express ZP
  Hardtop XP

 

80
80

 

Spoljašnost, C3 - Srednji

 

DFT, µm

   

  Jotamastic 80
  Jotamastic 80
  Hardtop XP

 

75
75
50

 

Spoljašnost, C4 - Visoki

 

DFT, µm

   

  Barrier 80
  Penguard Express
  Hardtop XP

 

50
150
50

 

Spoljašnost, C5-I/C5-M - Veoma visoki
DFT, µm

   

  Resist 78
  Penguard Express
  Hardtop Optima

 

75
200
50

 

Sve čelične komponente:

 

Uronjeno, Im 1-3 - Voda ili zemljište

 

DFT, µm

   

  Jotamastic 87 GF
  Jotamastic 87 GF

 

350
350

 

Čelične podloge

C2 - Niski

 

DFT, µm

   

  Penguard Clear Sealer
  Penguard Clear Sealer
  Hardtop XP

 

50
50
60

 

C3 - Srednji

 

DFT, µm

   

  Penguard Clear Sealer
  Penguard Midcoat
  Hardtop XP

 

50
125
60

 

C4 - Visoki

 

DFT, µm

   

  Penguard Clear Sealer
  Jotacote Universal
  Hardtop XP

 

50
200
60

 

C5-I/C5-M - Veoma visoki

 

DFT, µm

   

  Penguard Clear Sealer
  Jotacote Universal
  Jotacote Universal
  Hardtop XP

 

50
125
125
60

 

Uronjeno, Im 1-3 - Voda ili zemljište

 

DFT, µm

   

  Chemclear
  Baltoflake
  Baltoflake

 

200
750
750